Asien  Cerambycidae - eigene Sammlung    Kasten 9
own collection    box 9

 as09001 as09002
as09003
as09004
as09005
as09006


as09007
as09008  Purpuricenus quadrinotatus  
as09009
as09010
as09011
as09012


as09013
as09014
as09015
as09016
as09017 Glenea pulchra as09018


as09019
as09020
as09021
as09022  Agnia fasciata as09023
as09024 Dolichoprosopus lethalis


as09025 Nemophas  helleri as09026 Polyzonus obtusus as09027
as09028
as09029
as09030 Zonopterus corbetti


as09031
as09032
as09033
as09034  Macrochenus guerini as09035 Macrochenus isabellinus
as09036


as09037
 N-India
as09038   Eurybaus formosus 
Assam
as09039
as09040 Eurybatus pachycornis
Laos
as09041 Aprophata eximia  as09042 Aprophata eximia var.


as09043 Abryna mindanaoensis as09044  Aprophata semperi as09045   Acronia alboplagiata as09046 Agnia pulchra        as09047  Agnia pulchra  as09048 Callimetopus superbus


as09049 Acronia pretiopeodes
as09050 Metagelasta albomaculata
 
as09051 Doliops similis
as09052
as09053
as09054 Blepephaeus irregularis


as09055 Diceolsternus corallinus
as09056  Rhondia formosa
 
as09057 Callimetopus cordifer
as09058 Callimetopus taigranus
as09059
as09060 Agelasta mediofasciata


as09061 Callimetopus irrorata
as09062 Cereopsis quaestor as09063 Cereopsis luctor
as09064 Cereopsis praetorius
as09065 Cereopsis praetorius  var.
as09066 Anoplophora asuanga


as09067 Cataphrodisium rubripenne
as09068 Anoplophora mamaua
as09069
as09070
as09071
as09072


as09073
as09074
as09075
as09076
as09077
as09078 Lamiomimus gottschenii


as09080 Schwarzerium quadricolle
 
as09080 Leptura duodecimguttata
as09081 Uraecha punctata
as09082
  ***
as09083 Asthates violaceipennis
as09084 Pericycos philippensis


as09085 Chloridulum accensum
as09086
as09087 Abryna  rubeta
as09088
as09089 Apriona aphetor
as09090 Epepeotes taeniontinus


as09091  Megopis fimbrata
as09092
as09093 Anubis reichei
as0909 4 Coptops tetrica as09095
as09096 Pelargoderus alcanor


as09097 Olenecamptus mindanaoensis
as09098
as09099
as09100 Acalolepta rusticatrix

100


               
                  ***  Das linke Exemplar wurde  in China am 6.1887 von einem englischen Naturwissenschaftler  Pratt gefangenKasten 1
Kasten 2+3+4+5  
Kasten 6
Kasten7
Kasten 8
aktuelle Seite
Kasten 10
Kasten 11
Kasten 12