Asien  Cerambycidae - eigene Sammlung     Kasten 1
own collection  box  1

   
 
 
as1001 Aristobia horridula
Thailand
as1002 Aristobia
as1003 Aristobia testudo
as1004 Aristobia voeti
as1005 Aristobia pendleburyi
as1006 Aristobia freneyi


 
as1007 Aristobia
             approximator
as1008 Baralipton severini
as1009 Neoplocaederus                       ruficornis
as1010
as1011 Pseudonemophas                      versteegi
as1012 Blephapheus irregularis
 
 
  
 
 
 
as1013
as1014 Doesburgia celebiana
as1024 Chelidonium venereum
as1016
as1017 Nemophas sumbaensis
as1018

 
as1019
as1020 Plocaederus obesus
as1021
as1022
as1023
as1015 Aristobia voeti


as1025
as1026
as1027
as1028
as1029
as1030


as1031
as1032 Epepeotes plorator celebensis
as1033
as1034
as1035
as1036as1040  


as1037
as1038
as1039
as1040
as1041
as1042

as1043
as1044
as1045
as1046
as1047
as1048


as1049
as1050
as1051
as1052
as1053
as1054


as1055
as1056
as1057 Mocornus coparia ssp. chausoti
as1058
as1059
as1060 Pseudonemophas baluanus


as1061
as1062 Eutaenia trifasciella
as1063
as1064
as1065
as1066


as1067
as1068
as1069
as1070
as1071
as1072


as1073
as1074
as1075
as1076
as1077
as1078


as1079  Pseudonemophas
as1080 Epepeotes meleagris
as1081
as1082 Zoodes fulguratus
as1083
as1084


as1085 Dorystenes granubris
as1086
as1087
as1088
as1089
as1090


as1091
as1092 Coptops sedilicator
as1093 Macrochlenis guerini


93

                AS1017
 Neubeschreibung  2013  Paratypus     2 Exemplare bekannt

akktuelle Seite
Kasten 2+3+4+5  
Kasten 6
Kasten 7  
Kasten 8
Kasten 9
Kasten 10
Kasten 11
Kasten 12
zurück